0₫

Bình nước dáng thẳng, có nắp, có thể dùng cắm hoa (bông)

Chia sẻ: