0₫

Cốc (ly) được thiết kế dựa trên logo của Vietcombank, với miệng hình tam giác và màu xanh lá theo đúng nhận diện thương hiệu của đối tác 

Chia sẻ: