Bát to (tô) hình bông hoa cách điệu, dùng để ăn bún, miến trộn, cơm chiên và nhiều món ăn khác

Chia sẻ: