0₫

Gạt tàn hình trái đào cách điệu, có khe để vừa cùng lúc 3 điếu thuốc

Chia sẻ: