Đĩa (dĩa) sâu lòng hình chiếc lá để đựng món ăn có nước sốt hoặc bày hoa quả (trái cây)

Chia sẻ: