0₫

Đĩa (dĩa) hình trái ớt sinh động, để trang trí và bày hoa quả (trái cây)

Chia sẻ: