0₫

Cốc (ly) miệng hình tam giác, kích thước nhỏ, bao bì đặc biệt đi kèm.

Chia sẻ: