0₫

Chén (ly) uống rượu vodka một màu đồng nhất, tạo nên bản sắc riêng cho cả hội

Chia sẻ: