0₫

Cốc (ly) có nắp hình ngọn lửa, quai có gờ giúp cầm chắc tay 

Chia sẻ: