0₫

Cốc (ly) dáng cao, vừa để uống trà đá, sinh tố, vừa để cắm những loại hoa (bông) nhỏ xinh 

Chia sẻ: