0₫

Bát cơm (chén cơm) không trôn, nhỏ xinh, phong cách Nhật Bản của Sứ Sương

Chia sẻ: